Vad gör en naprapat?

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans napravit , som betyder korrigera. Samt från grekiskans pathos som är ett ord för lidande. Just att korrigera lidande är en bra beskrivning av vad en naprapat håller på med.

När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar uppstår smärta. Min behandlings primära syfte är att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga och rörlighet. Därefter förstå varför besvären uppstått och behandla kroppen för att smärtan inte ska återkomma.

Jag arbetar främst med händerna och kombinerar flera manuella behandlingsformer beroende på vad du har för besvär. Några exempel är manipulation, mobilisering med mjukdelsbehandling som massage och stretching, och stöd med kinesiotejp.

Ergonomi och träning är också väldigt viktigt för att behandlingen ska fungera optimalt. Därför får du alltid råd och tips om hur du sköter det på bästa sätt.

ryggont

Svenska naprapatförbundet